Restrukturyzacja

 

Restrukturyzacja – są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji firmy . Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.

Rodzaje restrukturyzacji - oferta

Restrukturyzacja kreatywna:

polega ona na kreowaniu zmian w czasie, tzn. wprowadzaniu określonych zmian w przedsiębiorstwie, a efekty tego wprowadzenia widać dopiero po czasie.

Przykład: Jeśli firma chce wprowadzić jakiś nowy produkt na rynek, wtedy go kreuje.

 

Restrukturyzacja antycypacyjna: przewidywania, predykcja . Oparta jest na benchmarkingu . Przedsiębiorstwa często dokonują porównania z innymi firmami tego samego typu aby natychmiast zająć rynek i być najlepszym. Restrukturyzacja ta dotyczy organizacji pracy, zatrudnienia, wyników finansowych, wskazań marketingowych.

 

Restrukturyzacja dostosowawcza:

ma pewien charakter naprawczy. Jest inicjowana gdy przedsiębiorstwo zaczyna osiągać nie zadowalające wyniki, np. spadają zyski lub zamówienia. Restrukturyzacja tego typu polega na natychmiastowej zmianie organizacji, funkcjonowania przedsiębiorstwa po to, by ustabilizować sytuację.

 

Restrukturyzacja naprawcza:

polega ona na wprowadzaniu zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu ustabilizowania jego funkcjonowania, oraz osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego. Jest to najtrudniejszy rodzaj restrukturyzacji do przeprowadzenia.

 

W ramach restrukturyzacji naprawczej  istnieje kilka strategii

strategia zawężania – analizujemy produkcje przedsiębiorstwa, stwierdzamy że pewne produkty nie przynoszą zysku i wtedy zaprzestajemy ich produkcji.

 

strategia wycofywania się – polega na tym że analizujemy rynki na których działamy, gdy okazuje się że któryś z nich jest nie rentowny wtedy się z niego wycofujemy, rezygnujemy.

 

strategia odchudzania – szczegółowo przegląda się aktywa , ze zwróceniem szczególnej uwagi na majątek stały i strategia ta polega na usuwaniu zbędnych przedmiotów z firmy np. drukarek, zapasów. Jest to strategia, którą ciężko jest przeprowadzić, gdyż napotyka liczny i silny opór ze strony pracowników czy też otoczenia.

 

strategia okrajania – jedyna realnie spotykana restrukturyzacja i jest ona sumą wszystkich wyżej wymienionych strategii.

 

Restrukturyzacja to działanie długofalowe i skomplikowane. Zajmują się tym doskonali fachowcy z wieloletnim doświadczeniem. Restrukturyzacja to proces mający na celu przeprowadzenie działań ekonomicznych które w trakcie trwania mają wpływać dodatnio na bilans firmy restrukturyzowanej.

Chcesz się umówić na spotkanie z doradcą?
Skontaktuj się z nami

Sprawdź nas!