Faktoring

Faktoring jest formą współpracy banku (bądź firmy faktoringowej), dłużników i dostawcy towarów i usług, dzięki której przedsiębiorcy mogą negocjować dłuższe terminy płatności.


Faktoring

Faktoring oznacza nabycie przez faktora, którym jest zazwyczaj bank, lub wyspecjalizowana spółka faktoringowa, krótkoterminowej, pieniężnej wierzytelności handlowej. Nabycie to ma miejsce przed terminem jej płatności.

W umowie faktoringu konieczna jest cesja wierzytelności. Nabycie wierzytelności dokonywane jest za pobraniem opłaty na rzecz faktora i może być dokonywane z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika (faktoring właściwy) lub bez przejęcia tego ryzyka (faktoring niewłaściwy).

Zalety faktoringu:

Państwa Dłużnik (kontrahent) ma możliwość negocjowania dłuższych terminów płatności

Faktorant (firma korzystająca z faktoringu) ma dostęp do należnych płatności przed terminem określonym w umowie.

Główne korzyści dla firmy:

  • szybka zapłata za sprzedane towary/usługi,
  • poprawa płynności finansowej firmy,
  • zabezpieczenie firmy przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta,
  • poprawa konkurencyjności - dysponując gotówką możecie Państwo zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki,
  • bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami.

Dzięki faktoringowi Twoja firma będzie posiadać więcej dostępnej gotówki w obrocie, dzięki czemu łatwiej będziesz mógł planować płatności.

Faktoring nie jest trudnym ani drogim produktem. Przekonaj się o tym kontaktując się z nami.

 

Chcesz się umówić na spotkanie z doradcą?
Skontaktuj się z nami

Tagi: Faktoring pełny krajowy, faktoring niepełny, zagraniczny, finansowanie działalności, poprawa płynności bieżącej