Marketing i reklama

Marketing posiada wiele definicji naukowych. Jednak najprościej mówiąc marketing to działanie mające na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Określeniem "marketing" nazywa się też dziedzinę wiedzy analizującą wspomnianą działalność.

Marketing

W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu. Jeśli nie ma klientów, przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym traci rację bytu.

 

Marketing to również wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania.

 

W osiągnięciu celu służą techniki wspomagające ten proces: badania rynku, kształtowania produktu, oddziaływania na rynek, ustalania ceny, sprzedaży.

 

Zapraszamy do spotkania podczas którego pokażemy Ci jak wykorzystać narzędzia marketingowe do rozwoju Twojej firmy.

 

Reklama

Reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym.

Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji.

Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.

Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę od public relations jest to, że reklama jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego, lecz otrzymuje w zamian pełną kontrolę nad tym komunikatem.

 

Oferujemy szeroki wachlarz usług reklamowych m.in. Internet, prasa, radio, telebimy.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania pełnej oferty.

Chcesz się umówić na spotkanie z doradcą?
Skontaktuj się z nami

Sprawdź nas!